Poziv na razgovor (intervju) - projekt "Pokloni mi osmijeh"

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
KLASA:112-01/18-01/3
UR.BROJ: 2196/01-3-19-406
Vukovar, 12. lipnja 2019. godine

Nakon provedenog Oglasa za prijam 1 izvršitelja u radni odnos na radno mjesto: radnica za pomoć i potporu starijim osobama, osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Pokloni mi osmijeh" u gradu Vukovaru, na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice, objavljenog na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj stranici Grada Vukovara, Povjerenstvo za provedbu Oglasa objavljuje

POZIV
na razgovor (intervju)

I.
Povjerenstvo je utvrdilo da postupku intervjua mogu pristupiti sljedeće kandidatkinje:

1. Ćuk Katarina
2. Crnobrnja Mirjana
3. Petrović Sanja
4. Lovrić Klaudija
5. Krnajac Marina
6. Dedić Marija
7. Lončar Klaudija

II.
Kandidatkinje čije prijave nisu potpune ili ne ispunjavaju druge uvjete iz oglasa, ne mogu pristupiti postupku intervjua te se ne smatraju kandidatima, a to su:

1. Kefer Ljiljana
2. Radović Zlatica
3. Avramović Milica

III.
Razgovor (intervju) održat će se 13. lipnja 2019. godine u 07.30 sati, u zgradi Gradske uprave, dr. F. Tuđmana 1, Vukovar, ured br. 22 (2.kat) .

Na intervju je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.
Za kandidatkinju koja ne pristupi postupku intervjua u naznačeno vrijeme, smatrat će se da je povukla prijavu na oglas te se više neće smatrati kandidatom.
Razgovor (intervju) sastojat će se od provjere motivacije kandidatkinja za obavljanje poslova iz Oglasa te socijalnih uvjeta kandidatkinja.

IV.
Nakon provedenog intervjua sa svim kandidatkinjama, Povjerenstvo će na oglasnoj ploči Grada Vukovara te na internetskoj stranici Grada Vukovara objaviti popis odabrane kandidatkinje.

V.
Ovaj poziv objavljuje se na internetskoj stranici Grada Vukovara i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Predsjednik Povjerenstva
Josip Paloš, mag.iur.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu