Upravni odjel za financije i nabavu

Obavijest poslovnim partnerima Grada Vukovara

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine", br. 94/18.) dana 1. srpnja 2019. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (uključujući i jednostavnu nabavu tj. nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000 te radova procijenjene vrijednosti do 500.000 kn). Prema tome, svi poduzetnici koji obveznicima javne nabave, u našem slučaju Gradu Vukovar, isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 1. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune.

Opširnije...

GRAD VUKOVAR POSTIGAO PRVI BEZUVJETNI NALAZ FINANCIJSKE REVIZIJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

pic 01Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava održao je konferenciju za medije na kojoj je predstavio prvi bezuvjetni nalaz financijske revizije Državnog ureda za reviziju u proteklih dvadeset godina.

Opširnije...

Isplata stipendija za veljaču 2017.godine

Obavještavamo studente grada Vukovara da su dana 14. ožujka 2017. isplaćene stipendije za veljaču 2017.godine.

Opširnije...

ISPLATA STIPENDIJA ZA LISTOPAD, STUDENI I PROSINAC 2016. I SIJEČANJ 2017. GODINE

 

Isplata stipendija za listopad, studeni i prosinac 2016. godine i za siječanj 2017.godine dana 15. veljače 2017. godine

 

Opširnije...

ISPLATA STIPENDIJA ZA MJESEC RUJAN 2016. GODINE

Obavještavamo studente grada Vukovara da su danas 07. rujna 2016., isplaćene stipendije za rujan 2016.

Opširnije...

ISPLATA STIPENDIJA ZA MJESEC LIPANJ 2016. GODINE

Upravni odjel za financije i nabavu Grada Vukovara obavještava studente - stipendiste da je s danom 4. srpnja 2016. uplaćen iznos stipendija za mjesec lipanj 2016. godine.

Opširnije...

OBAVIJEST O ISPLATI STIPENDIJA ZA SVIBANJ

Obavještavamo stipendiste Grada Vukovara da su danas 13. lipnja., isplaćene stipendije za svibanj.

Opširnije...

ISPLATA STIPENDIJA ZA MJESEC TRAVANJ 2016. GODINE

Upravni odjel za financije i nabavu Grada Vukovara obavještava studente - stipendiste da je sa danom 05.05.2016. godine uplaćen iznos stipendija za mjesec travanj 2016. godine

Opširnije...

ISPLATA STIPENDIJA ZA MJESEC OŽUJAK 2016. GODINE

Upravni odjel za financije i nabavu Grada Vukovara obavještava studente - stipendiste da je sa danom 06.04.2016. godine uplaćen iznos stipendija za mjesec ožujak 2016. godine

Opširnije...

ISPLATA STIPENDIJA ZA MJESEC VELJAČU 2016. GODINE

Upravni odjel za financije i nabavu Grada Vukovara obavještava studente - stipendiste da je sa danom 09.03.2016. godine uplaćen iznos stipendija za mjesec veljaču 2016. godine

Opširnije...

ISPLATA STIPENDIJA

Upravni odjel za financije i nabavu Grada Vukovara obavještava studente - stipendiste da je sa danom 12.02.2016. godine uplaćen iznos stipendija za mjesece listopad, studeni i prosinac 2015. godine

Opširnije...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME, UZ PROBNI RAD OD TRI MJESECA U GRADU VUKOVARU U UPRAVNOM ODJELU ZA FINANCIJE I NABAVU

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za financije i nabavu raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Vukovaru u Upravnom odjelu za financije i nabavu

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu