MINISTRICA ŽALAC GRADONAČELNIKU PENAVI URUČILA ODLUKU O PRIHVAĆANJU INTERVENCIJSKOG PLANA GRADA VUKOVARA

U Hotelu Lav u Vukovaru održano je svečano predstavljanje rezultata dva projekta Tehničke pomoći Ministarstvu regionalnog razvoja u svrhu pripreme Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova ratom pogođenim područjima i izradu intervencijskih planova gradovima Beli Manastir (uključujući općinu Darda), Benkovac, Petrinja i Vukovar.

Svečano predstavljanje otvorio je domaćin, gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava pozdravnim riječima kojemu je ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac uručila Odluku o prihvaćanju Intervencijskog plana Grada Vukovara.

„MRRFEU je prepoznao važnost proaktivnog djelovanja na negativne trendove kao što su ograničen razvojni potencijal, siromaštvo i demografski gubitak u područjima RH koji zaostaju u razvoju te je odabrano pet pilot područja za testiranje novog pristupa i početak procesa decentralizacije kroz Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima", izjavila je ministrica Gabrijela Žalac. „Gradovi Beli Manastir, Benkovac, Knin, Petrinja, Vukovar i općina Darda dobili su priliku sudjelovati u Programu kao pilot područja, a indikativa maksimalna predviđena alokacija po gradu iznosi oko 23 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda", dodala je ministrica Žalac.

Predstavnici jedinica za intervencijski plan predstavili su sljedeći korak koji očekuje sva pilot područja, a to je provedba intervencijskih planova s naglaskom na pozive na dostavu projektnih prijedloga.

Gradonačelnik Penava rekao je kako je proces izrade Intervencijskog plana Grada Vukovara započeo osnivanjem Jedinice za IP koja se sastoji od 5 gradskih službenika i djelatnice Razvojne agencije, a prilikom sastavljanja tima cilj je bio obuhvatiti različite sektore: gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, kulturu, turizam i društvene djelatnosti. „Značaj ovog Programa za Grad Vukovar izuzetno je velik, s obzirom da će se sredstva u proračunu u naredne 4 godine povećati. Cilj je utrošiti spomenuta sredstva u projekte koji su ovom gradu neophodni, ali zbog ograničenja u proračunskom smislu do sada nije bilo prilike za provedbu istih", rekao je gradonačelnik Vukovara.

Gradonačelnik Penava također je naglasio kako se Jedinica za IP prilikom izrade Intervencijskog plana vodila isključivo širom društvenom koristi koju će svaki od ovih projekata donijeti Vukovaru,ali prvenstvena koncentracija bila je na projektima koji će doprinijeti smanjenju broja nezaposlenih, sprječavanju odlijeva stanovništva i oporavku vukovarskog gospodarstva.

Kroz IP Grada Vukovara definirana su 4 razvojna prioriteta:

1. Unapređenje obrazovne infrastrukture i moderniziranje obrazovnih sadržaja;
    - Društveno-obrazovni centar „Dunav"
    - Izgradnja Ekonomske škole Vukovar
    - Rekonstrukcija zgrade „Radnički dom" u Borovu naselju i prenamjena u prostor Veleučilišta Vukovar
    - Poziv na dostavu projektnih prijedloga za udruge i ustanove

2. Izgradnja, uređenje i revitalizacija površina i prostora javne namjene uključujući sportsku infrastrukturu;
    - Obnova nogometnog stadiona u Vukovaru
    - Centralna kuhinja za prehranu djece u vrtićima

3. Osnaživanje postojeće i promicanje razvoja novih MSP-a;
    - Izgradnja Gradske tržnice u naselju Olajnica
    - Izravna dodjela potpore zapošljavanju
    - Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima

4. Razvoj turizma temeljenog na valorizaciji prostora dviju rijeka u gradu Vukovaru:
    - Projekt Adica

„Slijedi nam jačanje naših kapaciteta kroz edukaciju postojećih službenika te zapošljavanje novih mladih, sposobnih i obrazovanih ljudi koji će raditi na provedbi IP-a", kazao je gradonačelnik Penava te dodao kako je cilj maksimalno iskoristiti sva sredstva koja su Gradu Vukovaru dana na raspolaganje. „Prilikom provedbe IP-a biti ćemo servis našim građanima, udrugama i poduzetnicima kako bi na korist svih nas realizirali što veći broj vlastitih projekata. Uvjeren sam da ćemo zajedničkim snagama kroz sljedeće 4 godine uistinu regenerirati Vukovar u gospodarskom, fizičkom i socijalnom smislu", zaključio je Penava.

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu