Održana uvodna konferencija projekta pripreme dokumentacije za Rekonstrukciju zgrade „Radnički dom“ u Borovu naselju i prenamjena u prostor Veleučilišta Vukovar

U sklopu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima, Operativni program „Konkurentnosti i kohezije 2014.-2020.", Poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta: KK.08.2.1.03, provodi se projekt Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima "Rekonstrukcija zgrade "Radnički dom" u Borovu naselju i prenamjena u prostor Veleučilišta Vukovar.

Svrha projekta je izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za provedbu projekta Rekonstrukcija zgrade "Radnički dom" u Borovu naselju i prenamjena u prostor Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, odobrenog Intervencijskim planom Grada Vukovara, čime će se utjecati na stvaranje mogućnosti za povećanje konkurentnosti mladih na tržištu rada, uz povećanje kvalitete života u Vukovaru i smanjenje iseljavanja stanovnika, te neposredno omogućiti otvaranje novih radnih mjesta. Svrha predmetne rekonstrukcije planirane projektom je proširenje prostornih kapaciteta Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru. Projekt će doprinijeti unaprjeđenju obrazovne infrastrukture i modernizaciji obrazovnih sadržaja, te povećati konkurentnost na tržištu rada.
Projektom Rekonstrukcija zgrade "Radnički dom" u Borovu naselju i prenamjena u prostor Veleučilišta "Lavoslav Ružička" rekonstruirati će se zgrada "Radnički dom" koja se nalazi unutar registrirane kulturno – povijesne cjeline "Bata Ville" te proširiti prostorni kapaciteti Veleučilišta.
"Prepoznali smo zgradu Radničkog doma u Borovu Naselju kao bitan objekt u Vukovaru i posebice Borovu Naselju, ne samo u povijesnom nego i u društvenom kontekstu budući da se cjelokupni društveni život Borova Naselja odvijao u krugu te zgrade. S druge strane, postoji i velika potreba Veleučilišta Lavoslav Ružička za proširenjem kapaciteta jer im dosadašnji prostor nije dovoljan ni za sadašnje potrebe, a kamo li za dodatne smjerove koje planiraju uvesti u program. Po realizaciji ovoga projekta očekujemo da Borovo Naselje dobije svoj stari sjaj te da kroz boravak studenata taj dio grada živne," istaknuo je gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava.
Cilj zahvata je revitalizacija gradske četvrti Borova naselja kao i proširenje kapaciteta, širenje smjerova te povećavanje standarda Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u zgradi spomeničkog značaja. Projekt će imat značajan utjecaj na fizičku, društvenu i gospodarsku regeneraciju grada Vukovara. Obnovom zgrade "Radnički dom" koja se nalazi unutar registrirane kulturno – povijesne cjeline "Bata Ville", u funkciju će se staviti zgrada kulturne baštine. Proširenjem kapaciteta stvaraju se uvjeti za osnivanje novih odjela Veleučilišta kojima će se proširiti obrazovna ponuda te se osigurati prostor za odjel gradske i veleučilišne knjižnice.
Dekan veleučilišta Željko Sudarić izjavio je kako žele razvijati visoko obrazovanje u Vukovaru i uvesti nove studijske programe što će omogućiti ostanak mladih u Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji.
Javni zahvati u prostoru su sveprisutni i najvidljiviji. Za kvalitetu sveukupno izrađenog prostora od vitalne je važnosti da javni naručitelj u realizaciji svojih projekata osigura visoke standarde kvalitete. Za ukupnu sliku izgrađenog prostora arhitektonska vrsnoća je važna bez obzira na to radi li se o zgradama, javnim prostorima, krajobraznim ili infrastrukturnim zahvatima. Princip kvalitete mora obuhvatiti sve aktivnosti koje imaju izravan i/ili neizravan utjecaj na kvalitetu izgrađenog prostora. Također, kako je gradnja dugotrajan proces, neophodno je osigurati da se njena izvedba i planiranje odvija na profesionalan i transparentan način.
Površina k.č. br.105 k.o. Vukovara na kojoj se nalazi zgrada iznosi 1.937,00m². Zgrada je max. gabarita 99,25x21,86m, ukupne građevinske bruto površine 7.004,24 m². Zgrada je izgrađena na linijama svoje međe i djelomično izlazi izvan parcele. Orijentacija zgrade je sjever – jug užom stranom i istok – zapad dužom stranom. Udaljenost predmetne zgrade od susjednih zgrada je preko 3,00m. Omeđena je parcelom k.č. br. 94/1 koja je „Park Blage Zadre". Preko navedene susjedne parcele omogućen je pristup ulici Blage Zadre s južne strane i ulici Kralja Zvonimira sa sjeverne strane.

U budućem objektu u prizemlju bile pozicionirane knjižnice, Gradska knjižnica i knjižnica Veleučilišta, te konferencijska dvorana kapaciteta 400 osoba.
• Društveno područje znanosti
• Tehničko područje znanosti
• Biomedicinsko područje znanosti
• Biotehnološko područje znanosti
Pretpostavlja se da će broj studenata po svakom studijskom programu biti 30 (redovnih) + 20 (izvanrednih) studenata, odnosno ukupno 200 studenata po godini što bi značilo da je ukupan broj studenata u trajanju od tri godine 600 studenata.
Uz navedeno, dio kapaciteta Radničkog doma bi trebao biti namijenjen i za sljedeće potrebe:
• Poduzetnički inkubator
• Centar za obrazovanje odraslih
• Zdravstveni simulacijski centar
• Socijalna gerontologija
• Sestrinstvo
• Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju (pripreme sportskih ekipa)
Partneri projekta su Razvojna agencija iz Vukovara i Veleučilište "Lavoslav Ružička" iz Vukovaru, procijenjena vrijednost cjelokupnog projekta je 40.000.000,00 kuna, za izradu projektne dokumentacije i rekonstrukciju objekta. U ovoj fazi ukupni trošak iznosi 2.200.000,00 kuna od toga je:
-projektna dokumentacija 2.000.000,00 kuna
-izrada studije izvedivosti 100.000,00 kuna
-promidžba i vidljivost 40.500,00 kuna
-upravljanje projektom i administracija 59.500,00 kuna
Izvor financiranja prihvatljivih troškova od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u ovoj fazi iznosi 1.870.0

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu