Studijsko putovanje u sklopu projekta Transdanube.Pearls

Pročelnica Upravnog odjela za kulturu i turizam Marina Sekulić, zajedno sa suradnicom iz Upravnog odjela Davorkom Krajnović Naletilić te suradnikom iz Razvojne agencije Vukovar d.o.o. Vlatkom Radovićem, sudjelovala je na studijskom putovanju i drugom partnerskom sastanku u Austriji u sklopu projekta Transdanube.Pearls na kojem je Grad Vukovar projektni partner. U sklopu studijskog putovanja obišli su se primjeri dobre prakse i održivog turizma - „mobility" centar u Bischofshofenu, mjesta Werfenweng i Wesenufer. Svi sudionici su imali priliku obići naselja sa ekološkim vozilima te je prikazan jedan posebni sustav za prijevoz kojim se čuva okoliš i promovira zdrav način života. Biciklom se uz Dunav vozila ruta od 35 km, duž koje se nalaze lokalni obrtnici koji svoje proizvode nude brojnim posjetiteljima i turistima.
Na partnerskom sastanku sudjelovalo je svih 15 projektnih partnera, a vodeći od njih je austrijska Agencija za zaštitu okoliša. Projekt ima za cilj doprinjeti razvoju Dunavske regije stvarajući mrežu dunavskih destinacija koje promoviraju zdrav način života i održivi turizam za posjetitelje i stanovnike regije, razvijajući „zeleni" i siguran transportni sustav i uravnoteženu pristupačnost urbanim i ruralnim područjima.
Osim formiranja turističkog Bisera sa sjedištem u Vukovaru, u projektu su predviđeni i infrastrukturni radovi unutarnjeg uređenja Turističke zajednice Grada Vukovara, izrada poslovnih planova i analize stanja na dunavskoj biciklističkoj ruti EuroVelo 6 u odnosu na međunarodne standarde, čime se planiraju buduće marketinške aktivnosti i razvoj ove biciklističke rute koja prolazi kroz grad Vukovar, a koja je važna sastavnica daljnjeg turističkog razvoja.
Studijskom putovanju je također prisustvovala i predstavnica pridruženog partnera na projektu – agencije Danubiumtours d.o.o., Zrinka Šesto. Pridruženi partner na projektu sudjeluje u studijskim posjetima, radionicama te će sudjelovanjem na navedenom steći i unaprijediti znanja. Pridruženi partner će zajedno sa Gradom Vukovarom raditi na promociji grada, a i regije kao Bisera.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu