Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava i ravnatelj Državnog arhiva u Vukovaru Petar Elez potpisali su Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje Državnom arhivu u Vukovaru

Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava i ravnatelj Državnog arhiva u Vukovaru Petar Elez potpisali su Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje Državnom arhivu u Vukovaru bez nadoknade na adresi Županijska 66. Grad Vukovar pokrenuo je projekt izgradnje Arhiva za koji su sredstva osigurana kroz Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. Ukupna vrijednost radova iznosila je 7.043.601,89 kuna i ove godine je izdana Upotrebna dozvola. Unutrašnje opremanje, koje je još u tijeku, financira se kroz sredstva Ministarstva kulture.

„Mnogo je još arhivske građe koja pripada Vukovaru razasuto po drugim gradovima, Vinkovcima, Osijeku i Zagrebu primjerice, tako da je pred djelatnicima Arhiva težak posao kroz koji moraju vratiti i sistematizirati dokumente. Vukovar je povijesno sjedište Vukovarsko-srijemske županije, a današnji je događaj samo još jedan kotačić u procesu vraćanja statusa realnog upravnog i administrativnog sjedišta županije Vukovaru," naglasio je gradonačelnik Penava.

Državni arhiv u Vukovaru, sa sjedištem u Vukovaru, osnovan je Uredbom Vlade Republike Hrvatske 2007. godine i započeo s radom u 2008. godini.
Početkom 2009. godine uspostavio je nadleštvo u obavljanju poslova iz arhivske djelatnosti na području Vukovarsko-srijemske županije. Državni arhiv u Vukovaru do sada je poslovao na dvije lokacije: u Vukovaru, Ul. Dr. Franje Tuđmana 8, gdje se nalazila Uprava arhiva i u Vinkovcima, Vojarska b.b., gdje se nalazilo arhivsko gradivo i stručni djelatnici arhiva.

Državni arhiv u Vukovaru obavlja poslove povezane sa čuvanjem, zaštitom, obradom, korištenjem i istraživanjem arhivskoga gradiva s područja Vukovarsko-srijemske županije te obavlja stručni nadzor pismohrana u kojima se čuva arhivsko i registraturno gradivo na području iste.

Ravnatelj Državnog arhiva u Vukovaru Petar Elez istaknuo je kako su novom zgradom iznimno poboljšani uvjeti rada kao i skladištenja arhivske građe te da će usluge Arhiva moći koristiti sve institucije kao i znanstvenici koji će od sada dolaziti svoja istraživanja provoditi u prostorijama Arhiva u Vukovaru. Državni arhiv u Vukovaru zadržat će svoju podružnicu u Vinkovcima.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu