Postavljena još dva biciklistička stajališta u gradu Vukovaru

Ministarstvo turizma dodijelilo je putem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. godini Fonda za razvoj turizma potporu Gradu Vukovaru za postavljanje dva biciklistička stajališta i radove potrebne za postavljanje istih u sklopu provedbe projekta „Uređenje odmorišta na cikloturističkoj ruti EuroVelo6".
Biciklistička stajališta su postavljena na lokacijama u neposrednoj blizini Vodotornja te na parkiralištu kod Muzeja vučedolske kulture. Kao i prethodna, postavljena na lokacijama u gradu
Vukovaru, i ova stajališta su čvrste metalne, nehrđajuće konstrukcije s nadstrešnicom u čiji je zadnji dio integriran pano na koji je aplicirana karta grada Vukovara. U unutrašnjosti nadstrešnice integrirana je klupa s LED rasvjetom. U stajalištu se nalazi kutija sa osnovnim alatom za popravak bicikla. Ključeve od kutija s alatom možete preuzeti u suvenirnici Danubius ili u Muzeju vučedolske kulture.
U sklopu provedbe ovog projekta, također su naručena i 2 spiralna stalka postavljena pored biciklističkih stajališta.
Nastavak je to uređenja javne turističke infrastrukture duž cikloturističke rute EuroVelo6.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu