Održana 2. Regionalna radionica u sklopu projekta Transdanube.Pearls

Grad Vukovar, kao partner na projektu Transdanube.Pearls, organizirao je 2. Regionalnu radionicu. Na radionici su sudjelovali dionici iz turističkog sektora iz Vukovara, Pečuha, Mohača, Bačke Palanke i općine Bilje.
Predstavljeni su dosadašnji rezultati i tijek samog projekta a kao najvažnija tema radionice bila je zajednička suradnja na izradi buduće zajedničke turističke ponude između Mađarske, Hrvatske i Srbije, odnosno područja Mohača, Gornjeg Podunavlja, Bačke Palanke i hrvatskog područja Baranje, Vukovara i Iloka.
Predstavljeni su potencijali i problemi u kreiranju turističke ponude, mogućnosti razvoja turizma te je dogovoren nastavak daljnje suradnje svih dionika.
Projekt Transdanube.Pearls ima za cilj doprinijeti razvoju Dunavske regije stvarajući mrežu dunavskih destinacija koje promoviraju zdrav način života, održivi turizam za posjetitelje i stanovnike regije razvijajući „zeleni" i siguran transportni sustav i uravnoteženu pristupačnost urbanim i ruralnim područjima. Na ovaj način projekt će nastojati umanjiti popularnost korištenja osobnih automobila, njihov negativan utjecaj na okoliš i poboljšati povezanost između dunavskih turističkih destinacija, odnosno bisera. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2,94 mil. eura, dok vrijednost projekta za Grad Vukovar iznosi 128.434,00 eura.
Sastanak je održan u prostorima Poslovno – inovacijskog centra Vukovar, a predstavnici Grada Vukovara bili su Davorka Krajnović Naletilić te Vlatko Radović iz Razvojne agencije Vukovar.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu