Održan 7. partnerski sastanak u sklopu projekta Transdanube.Pearls

View the embedded image gallery online at:
http://www.vukovar.hr/vijesti/sve-vijesti/upravni-odjeli/292-upravni-odjel-za-kulturu-i-turizam/13253-odrzan-7-partnerski-sastanak-u-sklopu-projekta-transdanube-pearls?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigProId03b3fbe05b
Predstavnici Grada Vukovara i Turističke zajednice grada Vukovara sudjelovali su u Pečuhu na seminaru i 7. partnerskom sastanku u sklopu projekta Transdanube.Pearls.
Na ovom događaju, zajedno sa više od 40-ak sudionika iz 9 zemalja utvrđivali su se konačni kriteriji za pristupanje svakog partnera u buduću mrežu Dunavskih bisera.

Projekt ima za cilj doprinijeti razvoju Dunavske regije stvarajući mrežu dunavskih destinacija koje promoviraju zdrav način života i održivi turizam za posjetitelje i stanovnike regije, razvijajući „zeleni" i siguran transportni sustav i uravnoteženu pristupačnost urbanim i ruralnim područjima.
Na ovaj način projekt će nastojati umanjiti popularnost korištenja osobnih automobila, njihov negativan utjecaj na okoliš i poboljšati povezanost između dunavskih turističkih destinacija, odnosno budućih bisera.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2,94 milijuna eura, dok vrijednost projekta za Grad Vukovar iznosi 128.434,00 eura.

Ispred Grada Vukovara sudjelovali su članovi projektnog tima, Davorka Krajnović Naletilić i Vlatko Radović, a Turističku zajednicu grada Vukovara predstavljala je Marina Sekulić.