Grad Vukovar

I ove godine Grad Vukovar je organizirao besplatno ljetovanje za vukovarske osnovnoškolce. Prva skupina učenika je noćas krenula put Jadranske obale, u Lječilište Veli Lošinj, a ispratio ih je gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava sa suradnicima poželjevši im sretan put i dobru zabavu tijekom idućih 7 dana ljetovanja.

U okviru provedbe aktivnosti Volonterskog centra Vukovar, u četvrtak 9.7. održana je još jedna volonterska akcija na području grada Vukovara, ovoga puta u suradnji s Dječjim vrtićem Vukovar II.

Temeljem članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine“ br. 26/15), a sukladno članku 4. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17) objavljuje se

Rang lista kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto savjetnik za graditeljstvo u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Vukovar se može pohvaliti s 56 dječjih igrališta, što je zavidan broj s obzirom na površinu grada, koji doseže malo koja lokalna zajednica u našem okruženju.

Dobili smo obavijest od Općine Dugopolje kako se odustaje od ljetovanja vukovarske djece zbog epidemiološke situacije COVIDA-19.

Vukovarska gimnastička dvorana je u srpnju prazna, nema treninga i svi članovi imaju odmor. 8.7. gimnastička dvorana nije bila prazna, jer je u posjet GK Vukovar došao je predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza, dr.sc. Marijo Možnik.

Otvoreni bazeni Plivališta u Vukovaru započinju s radom u petak 10. srpnja, a uskoro se očekuje početak prijevoza građana na Vukovarsku adu.

„Ovime želimo promovirati domaće proizvode i proizvođače te istaknuti kvalitetu proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava," rekao je gradonačelnik Ivan Penava.

1. adulticidni tretman komaraca sa zemlje na području Grada Vukovara dana 08.i 09. srpnja 2020. godine.