Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 110/07 i 125/08) obavještavamo da gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika Grada Vukovara ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Grad Vukovar kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. Zakona.

Javna nabava roba, usluga i radova:

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja do 31.12.2012. godine

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja do 31.12.2012. godine ažurirano 30.12.2014. godine

Plan nabave za 2012. godinu.