Kategorija: Udruge

Potencijali zdravstvenog turizma u Slavoniji i Srijemu tema je tribine EDVU koja je 31.10.2019. održana u Gradskom muzeju Vukovar.

Uvod u diskusiju dala je direktorica turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije Rujana Bušić Srpak, a liječnica Mirjana Semenić Rutko, vlasnica ginekološke ordinacije svojim predavanjem ukazala je na nužnost povezivanja dionika u području zdravstvenog turizma.

Tijekom diskusije zaključeno je da postoji potreba i za pružanjem zdravstvenih usluga gostima sa kruzera kao što su popravak zuba, masaža i slično te da resursi koje imamo na ovom području nisu dovoljno prepoznati pa bi ih trebalo više promovirati.

U okviru usluga zdravstvenog turizma zaključeno je da treba voditi računa o očuvanju prirodnih resursa te gostima ponuditi zdrav način prehrane i konzumiranje domaćih i zdravih proizvoda. Na tome bi se mogao temeljiti brend kontinentalnog turizma Hrvatske.

Na tribini je zaključeno da Slavonija i Srijem imaju dobar potencijal za razvitak zdravstvenog turizma za koji je potrebno složiti paket usluga kako bi se moglo izaći na tržište.
EDVU nastoji usmjeriti tribine na podizanje kvalitete života u lokalnoj zajednici pa je stoga tema zdravstvenog turizma ovaj put bila u području interesa.

Tribina Potencijali zdravstvenog turizma u Slavoniji i Srijemu dio je programa Društveni kapital u zajednici (podržanog od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva).