×

Upozorenje

JFolder: :files: Putanja nije direktorij. Putanja: /home/vukovar/public_html/images/stories/2012/01/18/01
×

Napomena

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/2012/01/18/01

Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Vukovar danas 18. siječnja 2012. uručilo donaciju opreme u vrijednosti 60.000,00 kuna Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama „Vukovarski leptirići".

Krajem svibnja 2011. godine nekoliko roditelja djece s mentalnom retardacijom i kombiniranim smetnjama pristupilo je Društvu za pomoć mentalno retardiranim osobama Vukovar.

Njihovim učlanjenjem aktiviran je rad malog kluba za djecu s mentalnom retardacijom Golubići.

Po aktiviranju rada Golubića, pristupilo se rješavanju potreba djece, članova Kluba.

Zahvaljujući suradnji našeg Društva i odgovornih osoba Dječjeg vrtića i OŠ Josipa Matoša, vrlo brzo je omogućen boravak djece u pratnji roditelja u dječjem vrtiću Vukovar I, sa ciljem da se formira posebna odgojna skupina prilagođena potrebama djece sa invaliditetom, a OŠ Josipa Matoša formirala je stručne timove, vrijeme i prostor za rad sa našim novima malima članovima.

Dogovoreno je terapeutsko jahanje u udruzi Mogu u Osijeku.

Paralelno sa ovim aktivnostima pristupilo se apliciranju projekata prema donatorima za nabavku potrebite opreme za opremanje «igraonice».

Projekt «Golubići – mali klub za osobe s mentalnom retardacijom» nabava didaktičko – senzomotoričke opreme prihvaćen je od Adris Zaklade u iznosu od 60.000,00 kuna, te je potpisan Ugovor o donaciji i sredstva su doznačena na račun Društva MRO Vukovar.

Predstavnici roditelja malih članova sami su kod dobavljača izabrali potrebitu opremu i pristupilo se realizaciji kupovine.

Pored ovih aktivnosti roditelji su pokušavali pronaći adekvatan prostor za budući rad sa njihovom djecom jer u prostor koji trenutno koristi Društvo MRO Vukovar nije moguće postaviti naručenu opremu.

U tim trenutcima roditelji šestoro djece koji su prije nekoliko mjeseci pristupili našem Društvu, osnivaju novu Udrugu i u pisanom obliku traže brisanje iz članstva kod nas.

Oprema nam je isporučena prema narudžbi, a temeljem Ugovora sa donatorom Adris Zakladom, naše Društvo istu nije moglo predati trećem subjektu – novoj Udruzi, dok nama takva oprema trenutno nije nužna za rad.

Temeljem ove novonastale situacije, obratili smo se Zakladi Adris dopisom – zamolbom u kojoj im pojašnjavamo što se dogodilo i molimo da nama, kao nositelju projekta i primatelju donacije, dozvole da kupljenu opremu darujemo Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama «Vukovarski leptirići».

Zaklada Adris je prihvatila prijedlog i dostavila na potpis Sporazum koji je potpisan od sve tri strane, a sukladno kojemu mi možemo darovati opremu «Vukovarskim leptirićima» u njihovo vlasništvo, za namjensko korištenje.

Veliku zahvalnost izražavamo Zakladi Adris što je omogućila da Društvo MRO Vukovar opremu iz projekta «Golubići – mali klub za osobe s mentalnom retardacijom» preda onima kojima je u ovom trenutku potrebnija i koja će omogućiti kvalitetan rad djeci i sa djecom koja imaju potrebe za takvim oblikom terapije.

Iskrene čestitke „Vukovarskim leptirićima" jer su u samo dva mjeseca uspjeli stvoriti preduvjete za kvalitetan rad sa svojom djecom (osigurali prostor, dobili kompletnu opremu i novačanu donaciju,..).

{gallery}2012/01/18/01{/gallery}