JAVNA NABAVA-OBJAVE U NARODNIM NOVINAMA

Objave u narodnim novinama o nadmetanjima Grada Vukovara možete pogledati na web stranici Objava javne nabave

Na On-line popisu objava u desnom gornjem kutu ekrana kliknite "na formular traži" i u rubrici Naziv naručitelja upišite Grad Vukovar kako biste dobili popis svih objavljenih nadmetanja.

U nastavku možete pogledati popis svih postupaka javne nabave Grada Vukovara u 2009. godini.

Javna nabava

Naziv naručitelja, internet adresa, referentni CPV brojevi sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Podaci o naručitelju:
Grad Vukovar
Dr.Franje Tuđmana 1
Vukovar
32000
MB: 2534347
Telefon:032 456 501
Glavna adresa naručitelja (URL): www.vukovar.hr


POSTUPCI U OTVORENOM ROKU

 

POSTUPCI U TIJEKU OBRADE

 

SKLOPLJENI UGOVORI

PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA KOMARACA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA U 2009. GODINI-VV-09/01
Vukovar, 21.travnja 2009.godine
U elektroničkom oglasniku javne nabave dana 21.travnja 2009.godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za nabavu usluge preventivne dezinsekcije komaraca na području grada Vukovara u 2009. godini


ISPORUKA I MONTAŽA EKOLOŠKIH RASVJETNIH TIJELA NA POSTOJEĆE STUPOVE JAVNE RASVJETE U GRADU VUKOVARU-VV-09/02

Vukovar, 21.travnja 2009.godine
U elektroničkom oglasniku javne nabave dana 21.travnja 2009.godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za nabavu robe isporuka i montaža ekoloških rasvjetnih tijela na postojeće stupove javne rasvjete u gradu Vukovaru


PREVENTIVNA DERATIZACIJA GLODAVACA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA U 2009. GODINI-MV-09/01

Vukovar, 06.svibnja 2009.godine
U elektroničkom oglasniku javne nabave dana 06.svibnja 2009. godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za nabavu usluge preventivne deratizacije glodavaca na području grada Vukovara u 2009. godini

OCRTAVANJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA U GRADU VUKOVARU U 2009. GODINI-MV-09/02
Vukovar, 06.svibnja 2009.godine
U elektroničkom oglasniku javne nabave dana 06.svibnja 2009. godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za nabavu usluge ocrtavanja horizontalne prometne signalizacijena nerazvrstanim cestama u gradu Vukovaru u 2009. godini


STRUČNI NADZOR PRILIKOM IZGRADNJE KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA KOLEKTORA U ULICI STJEPANA SUPANCA U VUKOVARU-MV-09/03

Vukovar, 29.svibnja 2009.godine
U elektroničkom oglasniku javne nabave dana 29.svibnja 2009.godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za nabavu usluge stručnog nadzora prilikom izgradnje kanalizacijskog kolektora u Ulici Stjepana Supanca u Vukovaru


STRUČNI NADZOR PRILIKOM IZGRADNJE KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA U RADNIČKOJ ULICI U VUKOVARU-MV-09/04

Vukovar, 08.lipnja 2009.godine
U elektroničkom oglasniku javne nabave dana 08.lipnja 2009. godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za nabavu usluge stručnog nadzora prilikom izgradnje kanalizacijskog kolektora u Radničkoj ulici u Vukovaru


SANACIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA PRAVOSLAVNE CRKVE SV. NIKOLAJA U PRIGRADSKOM NASELJU SOTIN U VUKOVARU-MV-09/05

Vukovar, 16.lipnja 2009.
U elektroničkom oglasniku javne nabave dana 16.lipnja objavljena je obavijest o sklopljenim ugovorima za Sanaciju postojećeg objekta pravoslavne crkve "Sv. Nikolaja" u prigradskom naselju Sotin u Vukovaru


IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVOĐENJE STRUČNOG NADZORA ZA ZAMJENU OBJEKATA JAVNE RASVJETE U ULICI 204.VUKOVARSKE BRIGADE U VUKOVARU-MV-09/06
Vukovar, 26.lipnja 2009.
U elektroničkom oglasniku javne nabave dana 26.lipnja objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za Izradu projektne dokumentacije i provođenje stručnog nadzora za zamjenu objekata javne rasvjete u Ulici 204. vukovarske brigade u Vukovaru


IZRADA TEHNIČKOG RJEŠENJA ORMARA JAVNE RASVJETE I PRUŽANJE USLUGE STRUČNOG NADZORA PRILIKOM IZVOĐENJA RADOVA NA IZMJEŠTANJU OPREME JAVNE RASVJETE IZ TRAFOSTANICA U 2009. GODINI-MV-09/07
Vukovar, 08.srpnja 2009.
U elektroničkom oglasniku javne nabave dana 08.srpnja objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za Izradu tehničkog rješenja ormara javne rasvjete i pružanje usluge stručnog nadzora prilikom izvođenja radova na izmještanju opreme javne rasvjete iz trafostanica u 2009. godini


IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU DIJELA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA U GRADU VUKOVARU TIJEKOM 2009.G.-VV-09/04
Vukovar, 16.srpnja 2009.
U elektroničkom oglasniku javne nabave dana 16.srpnja objavljena je obavijest za nabavu usluge Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dijela sustava odvodnje otpadnih voda u gradu Vukovaru tijekom 2009. godine

IZVOĐENJE RADOVA NA OSVJETLJENJU IGRALIŠTA OSNOVNE ŠKOLE BLAGE ZADRE U VUKOVARU-MV-09/09
Vukovar, 18.kolovoza 2009.
U elektroničkom oglasniku javne nabave dana 18.kolovoza objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za Izvođenje radova na osvjetljenju igrališta Osnovne škole Blage Zadre u Vukovaru-MV-09/09

http://ponuda-jn.nn.hr/eTender.aspx?id=50D63341-816E-4E0B-AF92-805D5B0837D9&action=show

IZVOĐENJE RADOVA NA OSVJETLJENJU IGRALIŠTA OSNOVNE ŠKOLE ANTUNA BAUERA U VUKOVARU-MV-09/10
Vukovar, 18.kolovoza 2009.
U elektroničkom oglasniku javne nabave dana 18.kolovoza objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za Izvođenje radova na osvjetljenju igrališta Osnovne škole Antuna Bauera u Vukovaru-MV-09/10

http://ponuda-jn.nn.hr/eTender.aspx?id=AB0F7E1C-55B8-4A61-96FC-196FE760D6FC&action=show

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI JAVNE RASVJETE U ULICI 204.VUKOVARSKE BRIGADE U VUKOVARU-MV-09/11
Vukovar, 09.rujna 2009.
U elektroničkom oglasniku javne nabave dana 09.rujna 2009. godine. objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za Izvođenje radova na sanaciji javne rasvjete u Ulici 204. vukovarske brigade u Vukovaru-MV-09/11


IZVOĐENJE RADOVA NA OBNOVI GRAĐEVINE MAUZOLEJ STANIĆ NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU U VUKOVARU (GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI)-MV-09/12
Vukovar, 01.listopada 2009.
U elektroničkom oglasniku javne nabave dana 01.listopada 2009. objavljena je obavijest o sklopljenim ugovorima za nadmetanje Izvođenje radova na obnovi građevine Mauzolej Stanić na pravoslavnom groblju u Vukovaru (građevinsko-obrtnički radovi)-MV-09/12


NABAVA, ISPORUKA I UGRADNJA ORMARA JAVNE RASVJETE ZA IZMJEŠTANJE OPREME JAVNE RASVJETE IZ TRAFOSTANICA U 2009. GODINI-MV-09/13
Vukovar, 22.listopada 2009.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 22. listopada 2009.godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za Nabavu, isporuku i ugradnju ormara javne rasvjete za izmještanje opreme javne rasvjete iz trafostanica u 2009. godini-MV-09/13

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA POTREBE GRADA VUKOVARA U 2010. GODINI-VV-09/09
Vukovar, 18.siječnja 2010. godine
U elektroničkom oglasniku javne nabave dana 18. siječnja 2010. godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za opskrbu električnom energijom za potrebe Grada Vukovara u 2010. godini

NABAVA I UGRADNJA ZASEBNIH MJERILA TOPLINSKE ENERGIJE (KALORIMETARA) I UREĐAJA ZA RASPODJELU TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLINSKU ENERGIJU (ALOKATORA) U VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA U GRADU VUKOVARU U 2009. GODINI-VV-09/08
Vukovar, 25. siječnja 2010.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 25.siječnja 2009.godine objavljena obavijest o sklopljenom ugovoru za Nabavu i ugradnju zasebnih mjerila toplinske energije (kalorimetara) i uređaja za raspodjelu troškova za isporučenu toplinsku energiju (alokatora) u višestambenim zgradama u Gradu Vukovaru u 2009. godini-VV-09/08
PONIŠTENI POSTUPCI

NABAVA I UGRADNJA ZASEBNIH MJERILA TOPLINSKE ENERGIJE (KALORIMETARA) I UREĐAJA ZA RASPODJELU TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLINSKU ENERGIJU (ALOKATORA) U VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA U GRADU VUKOVARU U 2009. GODINI-VV-09/03
Vukovar, 08.lipnja 2009.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 08.lipnja 2009.godine objavljeno je poništenje nadmetanja za nabavu i ugradnju zasebnih mjerila toplinske energije (kalorimetara) i uređaja za raspodjelu troškova za isporučenu toplinsku energiju (alokatora) u višestambenim zgradama u gradu Vukovaru u 2009. godini


IZVOĐENJE RADOVA NA OBNOVI GRAĐEVINE MAUZOLEJ STANIĆ NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU U VUKOVARU-MV-09/08
Vukovar, 22.srpnja 2009.
U elektroničkom oglasniku javne nabave dana 22.srpnja objavljeno je poništenje nadmetanja za Izvođenje radova na obnovi građevine Mauzolej Stanić na pravoslavnom groblju u Vukovaru

GRADNJA TURISTIČKO-PUTNIČKOG BRODA(KATAMARANA)-II. FAZA-VV-09/05
Vukovar, 17.rujna 2009.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 17. rujna 2009.godine objavljena je obavijest o poništenju nadmetanja za Gradnju turističko-putničkog broda(katamarana)-II.faza

 

NABAVA I UGRADNJA ZASEBNIH MJERILA TOPLINSKE ENERGIJE (KALORIMETARA) I UREĐAJA ZA RASPODJELU TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLINSKU ENERGIJU (ALOKATORA) U VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA U GRADU VUKOVARU U 2009. GODINI-VV-09/06
Vukovar, 30.listopada 2009.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 30. listopada 2009.godine objavljena je obavijest o poništenju nadmetanja za Nabavu i ugradnju zasebnih mjerila toplinske energije(kalorimetara) i uređaja za raspodjelu troškova za isporučenu toplinsku energiju(alokatora) u višestambenim zgradama u gradu Vukovaru u 2009. godini

 

GRADNJA TURISTIČKO-PUTNIČKOG BRODA(KATAMARANA)-II. FAZA-VV-09/07
Vukovar, 01.prosinca 2009. godine poništen je postupak javne nabave za Gradnju turističko-putničkog broda (katamarana)-II.faza-VV-09/07