JAVNA NABAVA-OBJAVE U NARODNIM NOVINAMA

Objave u narodnim novinama o nadmetanjima Grada Vukovara možete pogledati na web stranici Objava javne nabave

Na On-line popisu objava u desnom gornjem kutu ekrana kliknite "na formular traži" i u rubrici Naziv naručitelja upišite Grad Vukovar kako biste dobili popis svih objavljenih nadmetanja.

U nastavku možete pogledati popis svih postupaka javne nabave Grada Vukovara u 2010. godini.

Javna nabava

Naziv naručitelja, internet adresa, referentni CPV brojevi sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Podaci o naručitelju:
Grad Vukovar
Dr.Franje Tuđmana 1
Vukovar
32000
MB: 2534347
OIB: 84060189362
Telefon:032 456 501
Glavna adresa naručitelja (URL): www.vukovar.hr


POSTUPCI U OTVORENOM ROKU

NABAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE GRADA VUKOVARA U 2011. GODINI-VV-10/07
Vukovar, 09.studenoga 2010.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 09.studenoga 2010.godine objavljen je poziv za nadmetanje za Nabavu električne energije za potrebe Grada Vukovara u 2011. godini

Dokumentacija za nadmetanje: Električna-Energija-Vukovar-VV-10-07

POSTUPCI U TIJEKU OBRADE

 

SKLOPLJENI UGOVORI

ZAVRŠETAK GRADNJE TURISTIČKO-PUTNIČKOG BRODA TB 60-VV-10/01
Vukovar, 30.ožujka 2010.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 30.ožujka 2010.godine objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru  za Završetak gradnje turističko-putničkog broda
Dokumentacija za nadmetanje: Zavrsetak-gradnje-broda-TB-60-VV-10-01.pdf


IZVOĐENJE RADOVA NA OBNOVI GRAĐEVINE MAUZOLEJ STANIĆ NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU U VUKOVARU-RESTAURATORSKI RADOVI-MV-10/01

Vukovar, 30.ožujka 2010.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 30.ožujka 2010.godine objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za Izvođenje radova na obnovi građevine Mauzolej Stanić na pravoslavnom groblju u Vukovaru-restauratorski radovi-MV-10/01
Dokumentacija za nadmetanje-bez tehničkih specifikacija i troškovnika: Restauratorski-radovi-Mauzolej Stanic-MV-10-01.pdf


IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI POTPORNOG ZIDA U ULICI EUROPSKE UNIJE U VUKOVARU-MV-10/03

Vukovar, 31.ožujka 2010.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 31.ožujka 2010.godine objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za Izvođenje radova na izgradnji potpornog zida u Ulici Europske unije u Vukovaru


DEZINSEKCIJA KOMARACA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA U 2010. GODINI-VV-10/02
Vukovar, 08.travnja 2010.godine
U elektroničkom oglasniku javne nabave dana 08.travnja 2010.godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za nabavu usluge dezinsekcije komaraca na području grada Vukovara u 2010. godini
Dokumentacija za nadmetanje:
Dezinsekcija-komaraca-2010-VV-10-02.pdf


PREVENTIVNA DERATIZACIJA GLODAVACA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA U 2010. GODINI-MV-10/02
Vukovar, 13.ožujka 2010.godine
U elektroničkom oglasniku javne nabave dana 13.ožujka 2010.godine objavljena je obavijest o sklopljenim ugovorima za nabavu usluge preventivne deratizacije glodavaca na području grada Vukovara u 2010. godini
Dokumentacija za nadmetanje:
Deratizacija-glodavaca-Vukovar-2010-MV-10-02.pdf

IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA GRAĐEVINA ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA LIPOVAČA U VUKOVARU-MV-10/04
Vukovar, 05.svibnja 2010.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 05.svibnja 2010.godine objavljena je obavijest o sklopljnom ugovoru za Izradu glavnog i izvedbenog projekta građevina odvodnje otpadnih voda naselja Lipovača u Vukovaru-MV-10/04
Dokumentacija za nadmetanje: Izrada glavnog i izvedbenog projekta građevina odvodnje otpadnih voda naselja Lipovača u Vukovaru - MV-10/04


OCRTAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE U GRADU VUKOVARU ZA 2010. GODINU-MV-10/07
Vukovar, 16.lipnja 2010.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 16.lipnja 2010.godine objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za ocrtavanje horizontalne signalizacije u gradu Vukovaru tijekom 2010. godine-MV-10/07

Dokumentacija za nadmetanje: horizontalna-signalizacija-MV-10-07.pdf

NABAVA I UGRADNJA ZASEBNIH MJERILA TOPLINSKE ENERGIJE (KALORIMETARA) I UREĐAJA ZA RASPODJELU TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLINSKU ENERGIJU (ALOKATORA) U VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA U GRADU VUKOVARU-II.faza (završetak ugradnje)-VV-10/03
Vukovar, 19.srpnja 2010.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 19.srpnja 2010.godine objavljena je Obavijest o sklopljenim ugovorima za nabavu i ugradnju zasebnih mjerila toplinske energije(kalorimetara) i uređaja za raspodjelu troškova za isporučenu toplinsku energiju (alokatora) u višestambenim zgradama u gradu Vukovaru-II.faza (završetak ugradnje)-VV-10/03
Dokumentacija za nadmetanje: Kalorimetri-i-alokatori-VV-10-03.pdf

 

REKONSTRUKCIJA ULICE NIKOLE TESLE U VUKOVARU-VV-10/04
Vukovar, 27.srpnja 2010.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 27.srpnja 2010.godine objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za ustupanje radova na rekonstrukciji Ulice Nikole Tesle u Vukovaru

Dokumentacija za nadmetanje: Rekonstrukcija ulice Nikole Tesle u Vukovaru - VV10/04;  Izmjena dokumentacije rekonstrukcije ulice NIkole Tesle u Vukovaru - VV10/04


REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE I PRIPADAJUĆIH INSTALACIJA U SPORTSKOJ DVORANI BOROVO U VUKOVARU-VV-10/06
Vukovar, 30.kolovoza 2010.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 30.kolovoza 2010.godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za ustupanje radova na rekonstrukciji kotlovnice i pripadajućih instalacija u Sportskoj dvorani Borovo u Vukovaru

Dokumentacija za nadmetanje: Rekonstrukcija-kotlovnice-Borovo-Vukovar-VV-10-06.pdf

Nacrti

IZVOĐENJE RADOVA NA OBNOVI PROČELJA STAROG VODOTORNJA U VUKOVARU -MV-10/05

Vukovar, 05.listopada 2010.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 05. listopada 2010.godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za ustupanje fasaderskih i stolarskih radova na obnovi pročelja Starog vodotornja u Vukovaru
Dokumentacija za nadmetanje: Radovi-vodotoranj-Vukovar-MV-10-05.pdf

DODATNI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI ULICE NIKOLE TESLE U VUKOVARU-MV-10/06
Vukovar, 04.studenoga 2010.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 04.studenoga 2010.godine objavljena je obavijest o sklopljenom ugovoru za izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji Ulice Nikole Tesle u Vukovaru

PONIŠTENI POSTUPCI

IZGRADNJA PJEŠAČKOG MOSTA NA RIJECI VUKA KOJI POVEZUJE ULICU VUKINA I NASELJE OLAJNICA U VUKOVARU-VV-10/08

Vukovar, 24.siječnja 2011.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 21. siječnja 2011.godine objavljena je obavijest o poništenju nadmetanja za izgradnju pješačkog mosta na rijeci Vuka koji povezuje Ulicu Vukina i naselje Olajnica u Vukovaru

Dokumentacija: Izgradnja-mosta-Vukovar-VV-10-08
Odluka: Ponistenje_postupkaZAVRŠETAK GRADNJE TURISTIČKO-PUTNIČKOG BRODA TB 60-VV-10/01
Vukovar, 30.ožujka 2010.godine
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 30.ožujka 2010.godine objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru  za
Završetak gradnje turističko-putničkog broda