Grad Vukovar je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Vukovara, koji obuhvaća područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Vukovar, Grad Ilok, Općina Bogdanovci, Općina Borovo, Općina Lovas, Općina Negoslavci, Općina Nuštar, Općina Tompojevci, Općina Tovarnik i Općina Trpinja. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

Sukladno strukturnim pravilima ONP-a, nositelj projekta dana 29.08.2017. godine pokreće javnu raspravu o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Vukovara.

Svi podaci i očitovanja operatora i drugih zainteresiranih strana primati će se zaključno do 28.09.2017. godine putem elektroničke pošte,
na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na slijedećim poveznicama:

1. Obavijest o pokretanju javne rasprave o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Vukovara
2. Nacrt PRŠI
3. Prilog 3 nacrta PRŠI
4. Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi
5. Izvješće o provedenom postupku javne rasprave