Integrirana teritorijalna ulaganja - Urbano područje VukovarOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju mehanizam koji se po prvi puta koristi u Europskoj uniji u razdoblju 2014.-2020. godine, a koji omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. U novom programskom razdoblju ITU mehanizam dobiva još više na važnosti.

U novom financijskom razdoblju 2021.-2027. priliku za korištenje EU sredstava u okviru ITU mehanizma dobio je i Grad Vukovar, središte Vukovarsko-srijemske županije, koji prema Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske čini manje urbano područje.

Sastav urbanog područja Vukovar čine sljedeće  jedinice lokalne samouprave: Grad Vukovar, Općina Bogdanovci, Općina Trpinja, Općina Tompojevci, Općina Tovarnik i Općina Lovas.

U tijeku je izrada Strategije razvoja urbanog područja Vukovar koji je akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja. Predstavlja strateški okvir kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline, odnosno preduvjet je za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije.

 

Koordinacijsko vijeće urbanog područja Vukovar

Koordinacijsko vijeće urbanog područja Vukovar je tijelo osnovano zaduženo za:

  • koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe SRUP-Vukovar
  • davanje mišljenja o svim ključnim koracima u postupku izrade i provedbe SRUP-a prije upućivanja dokumenata na predstavnička tijela JLS-ova
  • članovi Koordinacijskog vijeća su gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika i načelnici i zamjenici načelnik svih jedinica lokalne samouprave koje čine urbano područje.

Predsjednik Koordinacijskog vijeća je gradonačelnik Grada Vukovara gosp. Ivan Penava, a zamjenica predsjednika Koordinacijskog vijeća je načelnica Općine Lovas Tanja Cirba.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Koordinacijskog vijeća obavlja Upravni odjel za gospodarstvo Grada Vukovara.

 

Sjednice Koordinacijskog vijeća urbanog područja Vukovar:

 1. sjednica                              Poziv Poslovnik Zapisnik
 2. sjednica Poziv   Zapisnik
 3. sjednica     ZapisnikPartnersko vijeće urbanog područja Vukovar

Partnersko vijeće za Urbano područje Vukovar osniva se kao savjetodavno tijelo radi sudjelovanja u donošenju Strategije razvoja Urbanog područja Vukovar, utvrđivanja prioriteta razvoja Urbanog područja Vukovar, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbanog područja Vukovar te njihove provedbe i praćenja.
Partnersko vijeće za urbano područje Vukovar osniva se i djeluje sukladno načelu partnerstva i suradnje, vodeći računa o zastupljenosti različitih aktera razvoja iz urbanog područja i zastupljenosti interesa većine stanovništva urbanog područja.

Članovi i zamjenici članova Partnerskog vijeća poslove obavljaju u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) te Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća.

Od članova partnerskog vijeća očekuje se aktivan doprinos tijekom čitavog ciklusa strateškog planiranja, sudjelovanje na sjednicama partnerskog vijeća tijekom pripreme strategije razvoja urbanog područja, i nakon donošenja na predstavničkom tijelu, doprinos u nadzoru i praćenju provedbe strategije razvoja urbanog područja.
Predsjednica Partnerskog vijeća je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Vukovara Kristina Bilić dipl.iur., a zamjenik je Mladen Markešić, Ured za međunarodnu suradnju TINTL.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Partnerskog vijeća obavlja Upravni odjel za gospodarstvo Grada Vukovara.

ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA PARTNERSKOG VIJEĆA

Sjednice Partnerskog vijeća urbanog područja Vukovar:

Konstituirajuća sjednica, 1. Sjednica      Poziv Poslovnik Zapisnik
2. sjednica      Zapisnik
3. sjednica Poziv   Zapisnik
4. sjednica Poziv   Zapisnik