POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO VJEŽBENIKA
KLASA: 112-06/12-01/01
URBROJ: 2196/01-3-12-50
Vukovar, 13. ožujka 2012.

DODATAK NATJEČAJU OBJAVLJENOM U NARODNIM NOVINAMA BR. 19, OD 17. VELJAČE 2012.
ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO VJEŽBENIKA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Pisano testiranje održat će se 19. ožujka 2012. (ponedjeljak) u prostorijama Grada Vukovara dr. Franje Tuđmana 1, vijećnica, s početkom u 10,00 sati.

Testiranju mogu pristupiti samo oni kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave. Lista kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem koji mogu pristupiti testiranju objavljeni su na web stranici (www.vukovar.hr) i oglasnoj ploči Grada Vukovara. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se kao da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje i intervju.

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta, prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet.

Za vrijeme pisanog testiranja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,
- razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni, prethodno opisan način, bit će udaljen s testiranja, a njegov test Povjerenstvo neće niti ocjenjivati te će se smatrati da je odnosni kandidat povukao prijavu na natječaj.

Rezultati testiranja kandidata i poziv kandidatima na intervju koji su uspješno položili pisane testove, bit će objavljeni na web stranici (www.vukovar.hr) i oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Član Povjerenstva
Danijela Stanković

Član Povjerenstva
Dragica Holoker-Radumilo

Član Povjerenstva
Domagoj Centner