DODATAK NATJEČAJU OBJAVLJENOM U NARODNIM NOVINAMA BR. 19, OD 17. VELJAČE 2012. ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO VJEŽBENIKA

Na provedenoj prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata obavljenoj pisanom provjerom znanja 19. ožujka 2012. i intervjuiranjem 27. ožujka 2012. kandidati su postigli sljedeći rezultat:

R. Br Ime i prezime Adresa Bodovi sa
pismenog
testiranja

Bodovi sa
usmenog
testiranja

UKUPAN
BROJ
BODOVA
1. Milena Antić Vukovar, Dr. Ante Starčevića 46  6,75 7,5 14,25
2. Mirta Banovak Vukovar, Ribarska 28 8,25 4,5 12,75
3. Gorana Bilušković Vukovar, Vile Velebita 34 6,25 6,5 12,75
4. Denis Čakan Vukovar, Ive Andrića 11 6 7 13
5. Ljiljana Erceg Vukovar, Čakovečka 155 6,5 5 11,5
6.  Maja Popadić Osijek, Stanka Vraza 1 5 Nije pristupila 5
7. Biljana Suman Vukovar, Vatikanska 23 9,5 7,5 17
8. Dragana Vojnović Vukovar, Kralja P. Svačića 25 5,5 8,5 14