Na temelju članka 20. stavka 4. podstavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08. i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte i međunarodnu suradnju, na radno mjesto viši stručni suradnik za EU projekte utvrdilo je listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, i to:

1. Kristina Glumac

Navedeni kandidati mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja se sastoji iz pisanog testiranja i intervjua.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se dana 23. kolovoza 2012. godine s početkom u 12 sati u prostorijama uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.

Ostale informacije vezane za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Grada Vukovara.

Podnositeljima čije prijave na natječaj nisu pravodobne ili uredne upućena je odgovarajuća pisana obavijest, uz povrat dokumentacije priložene prijavi.