GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA VUKOVARA

 

Klasa: 013-03/11-01/03

Urbroj: 2196/01-02-11-2

Datum: 26. svibnja 2011. godine

 

Temeljem čl. 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj: 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07.) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Vukovara donosi sljedeće

 

P R I O P Ć E N J E

 

1. Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 19. svibnja 2011. godine raspisani su  izbori za članove vijeće nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te izbori za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, koja odluka je stupila na snagu dana 20. svibnja  2011. godine.

Na području Grada Vukovara održati će se izbori za vijeća nacionalnih manjina i to:

-          mađarske nacionalne manjine

-          rusinske nacionalne manjine

-          srpske nacionalne manjine

-          ukrajinske nacionalne manjine.

Na području Grada Vukovara održat će se i izbori za jednog predstavnika:

-          albanske nacionalne manjine.

 

Izbori će se održati u nedjelju, dana 10. srpnja 2011. godine.

 

2. Rokovi teku od dana

 

21. svibnja 2011. godine od 00:00 sati.

 

3. Prijedlozi lista kandidata za izbor članova vijeća i predstavnike nacionalnih manjina moraju biti zaprimljeni u Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno do

 

dana 01. lipnja 2011. godine do 24:00 sata.

 

4. Prijedlozi lista kandidata za izbor članova vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, zaprimat će se u Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Vukovara u sjedištu Gradskog izbornog povjerenstva u dane:

- 27. svibnja 2011. godine od 09:00 do 15:00 sati

- 28. svibnja 2011. godine od 09:00 do 13:00 sati

- 29. svibnja 2011. godine od 09:00 do 13:00 sati

- 30. svibnja 2011. godine od 09:00 do 15:00 sati

- 31. svibnja 2011. godine od 09:00 do 20:00 sati

- 01. lipnja 2011. godine od 09:00 do 24:00 sati

 

5. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Vukovara sastavit će i u javnim glasilima objaviti sve pravovaljano predložene liste kandidata za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, navodeći tko su predlagatelji, kao i izbornu listu, u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja prijedloga, odnosno do

 

03. lipnja 2011. godine do 24:00 sata.

 

6. Izborna promidžba počinje od dana objave izborne liste s imenima kandidata za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle od

 

04. lipnja 2011. godine od 00:00 sati do 08. srpnja 2001. godine do 24:00 sata.

 

7. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja) kao i svako objavljivanje privremenih  rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi održavanju izbora, kao i na dan održavanja izbora zaključno do 19:00 sati, odnosno od

 

09. srpnja 2011. godine od 00:00 sati do 10. srpnja 2011. godine do 19:00 sati.

 

8. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Vukovara imenovat će članove i zamjenike članova članove biračkih odbora najkasnije 5 (pet) dana prije dana održavanja izbora, odnosno do

 

04. srpnja 2011. godine do 24:00 sata.

 

9. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Vukovara objavit će koja su biračka mjesta određena s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima, najkasnije 8 (osam) dana prije dana održavanja izbora, odnosno do

 

01. srpnja 2011. godine do 24:00 sata.

 

10. Glasovanje traje neprekidno

 

dana 10. srpnja 2011. godine od 7:00 sati do 19:00 sati.

 

Biračka mjesta se zatvaraju u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati.

 

11. Sjedište Gradskog izbornog povjerenstva Grada Vukovara nalazi se u prostorijama Općinskog suda u Vukovaru, Vukovar, Županijska ul. br. 31, prvi kat, soba br. 206.

 

12. Telefoni za kontaktiranje Gradskog izbornog povjerenstva Grada Vukovara:

451-600, 451-602

telefax: 451-645

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva

Grada Vukovara

Albina Rosandić