U organizaciji Vijeća srpske nacionalne manjine grada Vukovara i Zajedničkog vijeća općina Vukovar održan je okrugli stol na temu „Modeli obrazovanja pripadnika srpske nacionalne manjine na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu".

Uvodni izlagači Dragan Crnogorac, Sanja Vukičević i Slobodan Živković nazočnima su predstavili modele obrazovanja te iznijeli svoje stavove i razmišljanja zbog čega je model A najprihvatljiviji za pripadnike srpske nacionalne manjine.

Okruglom stolu prisustvovali su zamjenik gradonačelnika Dejan Drakulić i Viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama Siniša Mitrović.