U prostorijama Vijeća ukrajinske nacionalne manjine u Vukovaru održan je radni sastanak ukrajinski organizacija koje djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije.

Sastanku su nazočili g. Veljko Kajtazi – saborski zastupnik austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, ukrajinske, turske, vlaške i židovske nacionalne manjine, gđa. Nataša Vovk – predstavnica ukrajinske nacionalne manjine VSŽ, gđa. Tetyana Kochnyeva – v.d. predsjednica Ukrajinskog kulturno-prosvjetnog društva „Ivan Franko" Vukovar, uže predstavništvo Vijeća ukrajinske nacionalne manjine i predstavnik Grada Vukovara Siniša Mitrović.

Nakon radnog sastanka nazočni su obišli gradilište Ukrajinskog doma koje se nalazi u ul. Vijeća Europe 204 u Vukovaru.