Tomislav Džanak podnio je, dana 8. siječnja 2013., pisanu ostavku na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Vukovara. Sukladno članku 91., stavak 1., podstavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi dužnost će mu prestati danom kada Gradsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke, a najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja. O utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke Tomislava Džanka i imenovanju novog predsjednika Gradsko vijeće Grada Vukovara raspraviti će i odlučiti na sljedećoj sjednici.