Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika obavlja pravne i savjetodavne poslove, poslove protokola, promidžbe, odnosa s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, stručno-administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, zastupanje Grada, službeničke odnose, poslove pisarnice te informatičke poslove, obavlja pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i njegovih radnih i savjetodavnih tijela, mjesnih odbora, poslove civilne zaštite, pomoćno-tehničke poslove i opće poslove za potrebe upravnih tijela i dr.

SANJA TOKIĆ

Pročelnica upravnog odjela - povjerljiva osoba i osoba za nepravilnosti

3. kat, ured broj 31

TONI BAČIĆ

Viši referent u Uredu gradonačelnika

3. kat, ured broj 30

BARBARA LOVRIĆ

Administrativna tajnica gradonačelnika za protokol

2. kat, ured broj 24

LIDIJA SUBOTIĆ

Viša stručna suradnica za odnose s javnošću. Službenica za informiranje

2. kat, ured broj 24

DEJAN MANOJLOVIĆ

Savjetnik za informatiku

Prizemlje, ured broj 4

MIROSLAV ŠLAFHAUZER

Stručni suradnik za informatiku

Prizemlje, ured broj 4

KREŠIMIR ČULO

Referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu zaštitu

2. kat, ured broj 22

STJEPAN JANKOVIĆ

Vozač-domar-dostavljač

BOŠKO ŠAŠIĆ

Viši savjetnik za opće poslove, poslove gradskog vijeća i mjesne odbore

2. kat, ured broj 22

ANA LOVRIĆ

Viša stručna suradnica za opće poslove

2. kat, ured broj 22

ANITA SESVEČAN

Referentica za opće i kadrovske poslove i službenica za zaštitu osobnih podataka

2. kat, ured broj 22

SENKA MILETA

Referentica za uredsko poslovanje i arhivu

1. kat, ured broj 16

BILJANA SUMAN

Administrativna tajnica za uredsko poslovanje

1. kat, ured broj 16

MARINA MILINOVIĆ

Administrativna tajnica za uredsko poslovanje

Prizemlje, ured broj 1

VERONA ĆOSIĆ

Spremačica