Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove kojima se osiguravaju potrebe građana u području sporta, odgoja i obrazovanja, zaštite i promicanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, poslove koji se odnose na ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina i razvoj civilnog društva, promicanje zaštite i unaprjeđenja kvalitete življenja, socijalne skrbi i unaprjeđenja primarne zdravstvene zaštite i dr.

DRAŽEN KOBAŠEVIĆ

Pročelnik upravnog odjela

Ured br. 6 (I. kat)

DAVORKA KRAJNOVIĆ NALETILIĆ

Savjetnica za kulturu i turizam

Ured br. 5 (I. kat)

JADRANKA SEKELEZ

Referentica za uredsko poslovanje i arhivu

Ured br. 5 (I. kat)

DALIBOR ŽIGIĆ

Stručni suradnik za socijalnu skrb

Ured br. 20 (II. kat)

DADO MARKOVIĆ

Savjetnik za sport i branitelje

Ured br. 20 (II. kat)

SINIŠA MITROVIĆ

Stručni suradnik za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama i zdravstvenu zaštitu

Ured br. 20 (II. kat)

SNJEŽANA GRGUREVIĆ

Referentica za uredsko poslovanje i arhivu

Ured br. 2 (Prizemlje)

DEJAN NAĐ

Viši referent za socijalnu skrb

Ured br. 2 (Prizemlje)

JOSIP PALOŠ

Voditelj odsjeka za predškolski odgoj, školstvo, visoko školstvo i sport

Ured br. 28 (II. kat)

JAKICA RAJKOVIĆ

Stručna suradnica za predškolski odgoj, školstvo i visoko školstvo

Ured br. 2 (Prizemlje)

INES PAVLOVIĆ

Administrativna tajnica za društvene djelatnosti

Ured br. 2 (Prizemlje)