Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika obavlja pravne i savjetodavne poslove, poslove protokola, promidžbe, odnosa s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, stručno-administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, zastupanje Grada, službeničke odnose, poslove pisarnice te informatičke poslove, obavlja pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i njegovih radnih i savjetodavnih tijela, mjesnih odbora, poslove civilne zaštite, pomoćno-tehničke poslove i opće poslove za potrebe upravnih tijela i dr.

SANJA TOKIĆ

Pročelnica upravnog odjela

3. kat, ured broj 31

BARBARA LOVRIĆ

Administrativna tajnica gradonačelnika za protokol

2. kat, ured broj 24

LIDIJA SUBOTIĆ

Viša stručna suradnica za odnose s javnošću. Službenica za informiranje

2. kat, ured broj 24

BRANKA VINKOVIĆ

Administrativna tajnica gradonačelnika

3. kat, ured broj 30

MIROSLAV ŠLAFHAUZER

Stručni suradnik za informatiku

Prizemlje, ured broj 4

BRANKO ŠEKULJICA

Referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu zaštitu

2. kat, ured broj 21

STJEPAN JANKOVIĆ

Vozač-domar-dostavljač

BOŠKO ŠAŠIĆ

Viši savjetnik za opće poslove, poslove gradskog vijeća i mjesne odbore i osoba zadužena za nepravilnosti u Gradu Vukovaru

2. kat, ured broj 21

ANITA SESVEČAN

Referentica za opće i kadrovske poslove i službenica za zaštitu osobnih podataka

2. kat, ured broj 21

SENKA MILETA

Referentica za uredsko poslovanje i arhivu

1. kat, ured broj 16

BILJANA SUMAN

Administrativna tajnica za uredsko poslovanje

1. kat, ured broj 16

MARINA MILINOVIĆ

Administrativna tajnica za uredsko poslovanje

Prizemlje, ured broj 1

BRANKA KOJČINOVIĆ

Servirka-domaćica

Ured br. 31 (III. kat)

VERONA ČOSIĆ

Spremačica