Razvojna agencija Vukovar d.o.o. ostvarila je 37.000 kn potpore Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva kroz program Poduzetničke potporne institucije.
Sredstva će se utrošiti na aktivnosti promidžbe Lokalnog jamstvenog fonda, izradu vodiča za ulagače u Vukovar, te provedbu programa Punom brzinom u poduzetništvo.