Dana 13.06.2011.nastaviti će se radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog kolektora A2 u ulici Ivana Gorana Kovačića u Vukovaru, I faza . Predviđena duljina trase radova je 354 m. Planirani završetak radova ovog dijela rekonstrukcije kolektora je 90 radnih dana. Sredstva za financiranje rekonstrukcije su osigurana iz sredstava Hrvatskih Voda u iznosu 865.021,88 kuna za 2011. god.