Dana 11.srpnja 2011.prijavom gradilišta državnom inspektoratu započeli su radovi na Rekonstrukciji kolektora B1,A2 i A1, II etapa, u ulicama Ivana Gorana Kovačića ( nastavak izvođenja radova na rekonstrukciji kolektora A2) , Ivana Meštrovića i Vladimira Nazora u Vukovaru. Nositelj poslova je Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. podružnica Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu , Nova cesta 192. Sredstva za financiranje Rekonstrukcije kolektora B1,A2 i A1, II etapa, u ulicama Ivana Gorana Kovačića (nastavak izvođenja radova na rekonstrukciji kolektora A2) , Ivana Meštrovića i Vladimira Nazora u Vukovaru , osigurale su Hrvatske vode u iznosu od 3.314.931,09 kn.