Dana 26.kolovoza 2011. završeni su radovi na Rekonstrukciji kanalizacijskog kolektora A2 u ulici Ivana Gorana Kovačića u Vukovaru-I faza. Predviđena duljina trase radova bila je ukupno 625 m. Planirani završetak radova ovog dijela rekonstrukcije kolektora bio je 90 radnih dana. Navedeni radovi završeni su prije roka. Nositelj radova bio je Komunalac d.o.o. Županja, sa sjedištem u Županji, Veliki Kraj 132. Sredstva za financiranje Rekonstrukcije kolektora A2 u ulici Ivana Gorana Kovačića u Vukovaru I-faza osigurale su Hrvatske vode u ukupnom iznosu od 1.165.021,88 kn.