Dana 30. prosinca 2011. završeni su radovi na sanaciji-održavanju vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Velika skela u Gradu Vukovaru. Radovi su završeni u predviđenom vremenskom roku, do kraja 2011. godine.

Rukovoditelj PJ Vodovodna mreža:
Bruno Žuvić, str. teh.