Tijekom godine vrši se ispiranje hidrantske mreže dva puta godišnje na cijelom distributivnom vodoopskrbnom sustavu Vodovoda grada Vukovara d.o.o. Vukovar, tj. na području Grada i Općina koje su u sustavu vodoopskrbe. Prvo ispiranje započelo je 01.03. i traje do 30.06. tekuće godine, a drugo ispiranje započinje od 01.09. i traje do 15.12. tekuće godine.

Vodovod grada Vukovara d.o.o.
PJ Vodovodna mreža