Završeni su radovi na sanaciji – održavanju vodoopskrbnog cjevovoda u ukupnoj dužini od 695 m' s priključcima i hidrantima u ulicama Najpar bašće, Šarengradska, Lovaska i Našička.
Izvođač radova: Vodovod grada Vukovara d.o.o.
Rukovoditelj PJ ''Vodovodna mreža''
Bruno Žuvić, str.teh.