Temeljem suglasnosti Nadzornog odbora uprava trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o. iz Vukovara, Gospodarska zona 10, u vlasništvu Grada Vukovara, objavljuje:

NATJEČAJ za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u Vukovarskoj gospodarskoj zoni