Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava i direktorica Razvojne agencije Vukovar Vedrana Žilić održali su konferenciju za medije putem koje su javnost izvijestili o trenutnome stanju i dinamici ostvarivanja Intervencijskog plana grada Vukovara. Riječ je o Programu integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima kojeg EU sufinancira s 85%.

„Riječ je o složenom i sveobuhvatnom projektu koji je podijeljen na dva osnovna pravca. Jedna je struktura Europskog fonda za regionalni razvoj iz kojega povlačimo 150 milijuna kuna, a druga je komponenta Europski socijalni fond iz kojega povlačimo 30 milijuna kuna. Dakle, riječ je o ukupno 180 milijuna kuna sredstava dobivenih iz EU fondova. Putem ovoga smo programa izgradili novu Gradsku tržnicu i Centralnu kuhinju za prehranu djece u vrtićima. Trenutno smo u fazi realizacije najvećih kapitalnih investicija na području grada Vukovara, a riječ je o Radničkome domu u Borovu naselju u kojega će se preseliti Veleučilište Lavoslav Ružička čija je investicija vrijedna oko 75 milijuna. Za 2-3 mjeseca kreće i obnova nogometnog stadiona u Vukovaru, vrijednosti 14 milijuna kuna. Cijeli ćekompleks, uz već postavljenu atletsku tartan podlogu dobiti novu modernu vizuru, sadržaje i postati novi moderan atletsko-nogometni stadion na zadovoljstvo svih građana i onih koji ga koriste. Raspisana je i Javna nabava za financijski najzahtjevniji projekt vrijedan više od 110 milijuna kuna, odnosno izgradnju Ekonomske škole. Nadam se da ćemo u rujnu imati izvođača radova i da će radovi, ukoliko bude se u redu, početi krajem godine. Za Projekt Adica završena je prva faza, odnosno izrada dokumentacije, ali zbog situacije vezane uz koronavirus i situacije na tržištu projekt je u fazi čekanja i promatranja. Još ćemo vidjeti u kojoj će se mjeri pristupiti njegovoj realizaciji i hoće li se napraviti sve njegove faze. Osim ovih kapitalnih projekata čija izgradnja kreće do kraja ove godine imamo i manje projekte kao što je Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima te projekt Jačanje kapaciteta Intervencijskog plana grada Vukovara što je također u fazi realizacije,“ rekao je gradonačelnik Penava.

„Razine vrijednosti projekata u odnosu na prvotni plan su se povećale tako da ćemo uz 180 milijuna kuna koje dobivamo iz EU fondova još potrebnih 70 milijuna kuna nadoknaditi iz drugih izvora financiranja. Bitno je naglasiti kako je u Europskome fondu za regionalni razvoj bio je i poziv Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru na koji se prijavilo preko 40 poduzetnika, od kojih će njih 20 biti financirano. Tri projekta za poduzetnike su uspješno prihvaćena, a sada u realizaciju krećemo s još pet. Također je bitno istaknuti kako je unutar projekta Jačanje kapaciteta Intervencijskog plana grada Vukovara predviđeno zapošljavane pet osoba za rad na Intervencijskome plan koje će svojim vještinama i znanjem doprinijeti realizaciji ovih velikih investicija jer potreban je veliki tim ljudi kako bi se one mogle provesti,“ istaknula je direktorica Žilić izražavajući zadovoljstvo što su svi projekti koji su u planu i pokrenuti.

Direktorica Žilić objasnila je i kako su u okviru Europskog socijalnog fonda osigurano 30 milijuna kuna, od toga 14 za financiranje 10 projekata ustanova i udruga na području grada Vukovara u (Hrvatski dom Vukovar – Cooltura, Gradski muzej Vukovar – Foto Muzej, Sportski objekti Vukovar – Swim, Vukovarski leptirići – Rastimo, igrajmo se i učimo zajedno, Grad Vukovar – VukovARZ – luka umjetnosti, OŠ Dragutina Tadijanovića - Drugi dom, Dječji vrtić Vukovar I i II – Super je biti različit, Učilište Studium - Osnaživanjem i edukacijom do socijalne uključenosti, Udruga kineziologa grada Vukovara – Plivaj bolje, trči brže i kroz život vozi duže i Ekonomske škola Vukovar – SRCEšv ), a 16 milijuna kuna namijenjeno je izravnim dodjelama Gradu Vukovaru.

“Što se toga tiče tu smo trenutno u procesu predfinanciranja projekta osiguravanja asistenta za djecu u vrtićima i školama kako bi sva djeca u Vukovaru kojima su asistenti potrebni dobila svoga asistenta. Brojni su i drugi benefiti Intervencijskog plana putem kojega će do 2023. Godine biti zaposleno preko 60 osoba, u ispostavi svojih roba i usluga sudjeluje 200 poduzetnika, 5.000 osoba, djece i mladih, sudjeluje u aktivnostima, a 20 poduzetnika ostvarit će potporu iz poziva Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru. Uz to izgrađena je infrastruktura i novi sadržaji – naglasila je Žilić.