Ispis
Kategorija: Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika

Zamjenik gradonačelnika Željko Pinjuh sudjeluje na seminaru koji se održava 16. i 17. ožujka u Zadru o pripremi jedinica lokalne samouprave i trgovačkih društava za pravila jedinstvenog tržišta EU koja će utjecati na promjenu dosadašnjeg odnosa jedinica i društava.

Organizatori seminara su Europski centar za međusektorsku suradnju IMPACT, UNDP Hrvatska i Udruga gradova RH, a predavači su članovi Katedre za europsko javno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, koji su bili uključeni u pregovore Republike Hrvatske o ulasku u Europsku uniju.

Lokalna samouprava, kao i državna uprava te javna poduzeća, moraju do ulaska Hrvatske u EU 2013. godine prilagoditi poslovanje, svoje odnose s privatnim sektorom te pružanje javnih usluga pravilima europskog jedinstvenog tržišta. Predstavnici javne uprave – lokalne i središnje, kao i poduzeća koja pružaju javne komunalne usluge, kroz seminar u Zadru moći će se na vrijeme početi pripremati za ulazak u EU i aktivno uključivanje u prostor jedinstvenog europskog tržišta.

Prema navodima organizatora, ciljevi seminara su kroz prikaz europskog prava u području tržišnog natjecanja, sloboda kretanja roba, usluga, ljudi i kapitala te primjene iz sudske prakse Europskog suda, polaznicima dati pregled „pravila ponašanja" na europskom tržištu.