Kategorija: Upravni odjel za društvene djelatnosti

Turistička zajednica grada Vukovara, Grad Ilok i Turistička zajednica općine Nijemci u suradnji s predstavnicima tvrtke Feel IQM d.o.o. čiji je ovo autorski projekt, započele su s provođenjem projekta integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Dunav i Srijem. Ovaj projekt ima za cilj poboljšati cjelokupnu kvalitetu destinacije povezivanjem subjekata kako bi gostima pružili najbolju uslugu, promicali kvalitetu i poticali na izvrsnost.

IQM sustavno i kontinuirano provodi monitoring, prati razvoj kvalitete, savjetuje kako unaprijediti destinacijsku kvalitetu i promiče integriranost, lokalnu autohtonu priču, domaće kvalitetne proizvode, kulturu destinacije i stavlja u fokus kvalitetu i gosta koji destinaciju doživljava u cijelosti.

U projekt IQM Destination Dunav i Srijem mogu se uključiti subjekti koji svojim radom doprinose razvoju i kvaliteti turizma (ugostiteljski objekti, hoteli, privatni iznajmljivači, OPG-i, udruge, turističke agencije, atrakcije i dr.) U prvom obilasku destinacije i prijavljenih subjekata od strane stručnog tima i u pratnji direktorice TZ grada Vukovara, Marine Sekulić, a koji je trajao od 28.-30. listopada 2020. godine razgovaralo se o mogućnostima i uvjetima suradnje u projektu, te kako potaknuti izvrsnost i umreženost konkretno u ovoj u destinaciji. Nakon obilaska i pregleda terena, ponude i kvalitete usluge u destinaciji, projektom je predviđeno definiranje standarda koji se žele postići, izrada preporuka za pojedine subjekte te dodatni individualni razgovori i savjeti dionicima.

Dugoročni cilj je kroz ovaj projekt uspostavit mjerljiv sustav razine kvalitete usluga u destinaciji, pri čemu se kroz individualnu edukaciju samih dionika podiže sadašnja razina kvalitete u destinaciji, a čime destinacija Dunav i Srijem treba postati prepoznatljiva na turističkom tržištu. Implementacijom ovog projekta želi se unaprijediti ujednačenost kvalitete usluge i ponude.

Inače, tvrtka Feel IQM primljena je ove godine u svjetsko elitno društvo najboljih praksi, kao pridružena članica World Tourism Organization (UNWTO), čime je koncept IQM Destination dobio svjetsku strukovnu potvrdu kvalitete.