Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara, na temelju odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Vukovara, predložio je postavljanje još jedne turističke ploče Grada Vukovara, ovog puta na autocesti A5, na čvoru Osijek.

Za postavljanje ovakve turističke signalizacije na autocesti potrebno je ispunjavati određene turističke pokazatelje kao što je broj noćenja i dolazaka te ishoditi potvrdu Ministarstva kulture Republike Hrvatske kojom se dokazuje kako je riječ o znamenitostima kulturne i povijesne baštine najvišeg međunarodnog i nacionalnog ranga.

Kako Turističko vijeće donosi odluku o utrošku boravišne pristojbe, a 30% iznosa iste po Zakonu pripada jedinici lokalne samouprave koja novac mora uložiti u turističku infrastrukturu, temeljem navedenog, Gradu Vukovaru je Turistička zajednica uplatila novčana sredstva, a novac je uložen upravo u ovaj projekt.

Izrada i postavljanje ploče iznosilo je 19.390,00 kuna. Grad Vukovar je u 2019. godinu financirao i izradu prometnog elaborata te ishodio sve dozvole za provođenje ovog projekta.