Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ponovno je omogućen javni gradski prijevoz. Kako je do sada bilo uobičajeno, gradski prijevoz za građane Vukovara starije od 65 godina bio je besplatan. Ova se mjera Grada Vukovara nastavlja te će prijevoz za građane starije od 65 godina i nadalje biti besplatan s time da su do daljnjega oslobođeni mjesečne ovjere pokaza. Pokazi ovjereni u 2020. vrijede do daljnjega.