Ispis
Kategorija: Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo

Europska komisija objavila je poziv za podnošenje prijedloga sportskim udrugama za tri natječaja, a koje prenosimo u nastavku:

1. “Sport kao alat za integraciju i socijalnu uključenost izbjeglica”
Mogućnosti koje pružaju športski projekti jedan su od najboljih načina za socijalno uključivanje izbjeglica u društvo te se sve više koriste u mnogim državama članicama Europske unije. Sukladno tome sve je važnija uloga lokalnih sportskih projekata. Ovaj natječaj doprinosi boljoj integraciji izbjeglica kroz sport.

Rok za podnošenje prijedloga: 1. lipnja 2020. godine
Budžet: 1,75 milijuna eura
Broj odabranih projekata: 6 (broj je mobilan)
Rezultati poziva: listopad/studeni 2020.

Više informacija o pozivu, kao i prijave možete pronaći na sljedećem linku: https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/integration-social-inclusion-refugees-2020_en .

2. „Razmjene i mobilnost u športu”
Sport je moćan alat koji ujedinjuje ljude na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te razvija kontakte među ljudima. Suradnja, partnerstva i razmjene na lokalnoj razini, unutar zemalja članica i onih zemalja koje to nisu, mogu pozitivno utjecati na društvene promjene. Razmjena ljudi, ideja i uspješnih praksi može biti korisna za pojedince, njihove organizacije te sport i društvo u cjelini. Cilj ovog natječaja je poduprijeti sportske organizacije kroz obuku osoblja.

Rok za podnošenje prijedloga: 11. lipnja 2020
Budžet: 1,5 milijuna eura
Broj odabranih projekata: 7 (broj je mobilan)
Rezultati poziva: listopad/studeni 2020.

Više informacija o pozivu, kao i prijave možete pronaći na sljedećem linku: https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-proposals-exchanges-and-mobility-sport-2020_en .

3. “Korištenje sporta kao alat za nadgledanje i poučavanje mladih u riziku od radikalizacije"
Sport ima važnu ulogu u rješavanju izazova bolje integracije ljudi u društvo stoga može doprinijeti jačanju vrijednosti kao što su tolerancija, integracija i interkulturalni dijalog. Na inicijativu Europskog parlamenta, cilj ovog natječaja je podupiranje projekata sportskih organizacija, a posebno će se usredotočiti na praksu sporta i tjelesne aktivnosti kao alata za pomoć boljoj integraciji stanovništva koje je u opasnosti od isključivanja iz društva.

Rok za podnošenje prijedloga: 22. lipnja 2020
Budžet: 1 milijun eura
Broj odabranih projekata: 4 (broj je mobilan)
Rezultati poziva: listopad/studeni 2020.

Više informacija o pozivu, kao i prijave možete pronaći na sljedećem linku: https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-monitoring-and-coaching-through-sports-2020_en .