Ispis
Kategorija: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

Odluka o cijeni vodnih usluga i Odluka o naknadi za razvoj donesene na skupštini Vodovoda grada Vukovara d.o.o. 20. rujna 2021. godine, a počinju se primjenjivati od 01. listopada 2021. godine na cijelom distributivnom području Vodovoda grada Vukovara d.o.o.

Odluke možete pogledati na poveznicama niže.

ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA

ODLUKA O NAKNADI ZA RAZVOJ