Ispis
Kategorija: Sjednice gradskog vijeća

Na 32. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 20. prosinca 2016., izglasano je i usvojeno 9 akata i to:

  1. Odluka o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.
  2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2016.
  3. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o proračunu Grada Vukovara za 2016.
  4. Program financiranja javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture u Gradu Vukovara za 2017.
  5. Odluka o prodaji plovila za prijevoz putnika i vozila (trajekt) „Golubica" putem javnog natječaja
  6. Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Grada Vukovara
  7. Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti javne rasvjete temeljem pisanog ugovora
  8. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području prigradskog naselja Sotin – Ulica Vladimira Nazora"
  9. Donošenje Odluke o osnivanju Interkulturne osnovne škole „Dunav" u Vukovaru

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.