SADRŽAJ
01 Naslovna
02 Grafički prilozi
03 Tekstualni prilozi
04 Software
© Grad Vukovar.

IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA
GRADA VUKOVARA

TEKSTUALNI PRILOZI

GUP Grada Vukovara-Knjiga 1.pdf

GUP-VUKOVARA-Knjiga 2.pdf