SADRŽAJ
01 Naslovna
02 Grafički prilozi
03 Tekstualni prilozi
04 Software
© Grad Vukovar.

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vukovara

TEKSTUALNI PRILOZI

 

KNJIGA 1-Osnovni dio plana.pdf

Knjiga 2-obvezni prilozi.pdf

Odluka o donosenju-II.  Izmjena.pdf