Tvrtka PEVEC d.d. s Gradom Vukovarom sklopila je Ugovor o donaciji na godinu dana u iznosu od 20.000,00 kn mjesečno počevši od 01. siječnja 2019. godine, a u svrhu financiranja rada Pučke kuhinje u Gradu Vukovaru. S ovom je humanom gestom uvelike olakšala daljnji rad Pučke kuhinje.

Grad Vukovar je u suradnji s Caritasom Đakovačko – osječke nadbiskupije stvorio uvjete za rad Pučke kuhinje koja je započela s radom 07.07.2015. godine, a podjela hrane se vrši na dvije lokacije: u prostorijama Gradske organizacije Crvenog Križa u  Vukovaru, 204. vukovarske brigade 45 i u Borovo naselju, Domovinskog rata 1 u prostorijama Tržnog centra.

Trenutno usluge Pučke kuhinje koristi 90 korisnika koji ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o ostvarivanju prava na prehranu u Pučkoj kuhinji.