DAN GRADA VUKOVARA JE DAN KADA JE VUKOVAR DOBIO STATUS SLOBODNOG KRALJEVSKOG GRADA, A SLAVI SE  3. SVIBNJA.   (Čl. 5. Statuta Grada Vukovara)

Donoseći Statut Grada Vukovara gradski čelnici odlučili su da se 3. svibnja slavi kao Dan Grada Vukovara, jer  je  u crkvenom kalendaru toga dana  blagdan svetih Filipa i Jakova. Stolna crkva u Vukovaru upravo nosi  imena ova dva sveca koji su zapravo zaštitnici grada od 1723. godine, kada je započela izgradnja crkve sv. Filipa i Jakova.