LOKALNI
Razvojna agencija Vukovar d.o.o.
Vukovarska gospodarska zona d.o.o.
Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.
Vukovarsko srijemska županija
Ured državne uprave u vukovarsko srijemskoj županiji
Policijska uprava vukovarsko srijemska
Veleučilište Lavoslav Ružička
TINTL - Ured za međunarodnu suradnju
Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara
Turistička zajednica vukovarsko srijemske županije
Turistička zajednica grada Vukovara
DRŽAVNI
Vlada Republike Hrvatske
Sabor Republike Hrvatske
MINISTARSTVA
Ministarstvo financija
Ministarstvo obrane
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Ministarstvo turizma
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Ministarstvo kulture
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
AGENCIJE

APIU - Agencija za promicanje izvoza i ulaganja
HAMAG - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo
HANFA - Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
HERA - Hrvatska energetska regulatorna agencija
HROTE - Hrvatski operator tržišta energije
REGOS - Središnji registar osiguranika
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija
Hrvatska akreditacijska agencija

FONDOVI
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Fond za razvoj i zapošljavanje
Hrvatski fond za privatizaciju
Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske
POSEBNI SERVISI
Digitalne zemljišne knjige... e-izvadak
Elektronička prijava poreza pravnih osoba... ePDV
Hitro.hr
Hrvatska izvozna ofenziva (HIO)
Katastar
Zaštita potrošača
REGISTRI
Registar poslovnih subjekata (Hrvatska gospodarska komora)
Sudski registar trgovačkih društava (Ministarstvo pravosuđa)
STRUKOVNE ORGANIZACIJE
Hrvatska gospodarska komora
Hrvatski izvoznici
Hrvatska obrtnička komora
Hrvatski savez zadruga
Hrvatska zajednica tehničke kulture
TIJELO INSPEKCIJSKOG NADZORA
Državni inspektorat
UREDI
Ured za udruge
Ured za socijalno partnerstvo u RH
Državni ured za reviziju
ZAVODI
Državni zavod za intelektualno vlasništvo
Državni zavod za statistiku
Državni zavod za mjeriteljstvo
Hrvatski zavod za norme
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
BANKARSKE I FINANCIJSKE INSTITUCIJE

Hrvatska narodna banka
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
FINA - Financijska agencija
Splitska banka d.d.
Zagrebačka banka d.d.

Privredna banka d.d.
Raiffeisenbank Austria d.d.
Erste & Steiermärkische Bank d.d.
OTP banka d.d.
Hypo Alpe Adria Bank d.d.
Imex banka d.d.
Istarska kreditna banka Umag d.d.
Volksbank d.d.
Hrvatska poštanska banka d.d.
Primorska banka d.d.
Podravska banka d.d.
Slatinska banka d.d.
Centar banka d.d.
Credo banka d.d.
Croatia banka d.d.
Sonic d.d.
Partner banka d.d.

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I INSTITUCIJE
Ujedinjeni narodi (UN)
Organizacija UN-a za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO)
Svjetska trgovinska organizacija (WTO)
Svjetska turistička organizacija
Multilateral Investment Guarantee Agency
United States Agency for International Development
Vijeće Europe (VE)
Europska unija (EU)
Europska komisija
World bank Croatia
European Bank for Research and Development
Europska komisija - opća uprava za poduzetništvo
Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS)
Srednjoeuropska inicijativa (CEI)