Predškolski odgoj

 


Dječji vrtić „Vukovar 1“

Ravnateljica
Mirjana Kulić

 

ADRESA
Eugena Kvaternika 27,
32000 Vukovar

E-MAIL ADRESA
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

TELEFONI

Ravnateljica
032/414-708
098/722-643

Tajništvo
Tel./fax. 032/414-709-Branka
Tel./fax. 032/414-710-Maja

Pedagog
032/414-708

 


 


Dječji vrtić „Vukovar 2“

Ravnateljica
Marina Latinović

ADRESA
Kardinala A. Stepinca 46,
32000 Vukovar

E-MAIL ADRESE
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

TELEFONI
Ravnateljica
Tel./fax. 032/521-412
              099/343-1656

Tajništvo
032/441-288

Računovodstvo:
032/441-608

 

 

Osnovne škole

 


Osnovna škola
Nikole Andrića

Ravnateljica
Josipa Kotromanović Sauka

ADRESA
Voćarska 1,
32000 Vukovar

E-MAIL ADRESA
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

TELEFONI
Ravnateljica
032/414-654

Tajništvo
Tel./fax. 032/414-655

Pedagog
032/414-655
032/414-495

 


 

Osnovna škola
Antuna Bauera

Ravnatelj
Joza Mihaljev

ADRESA
Trg Matije Gupca bb,
32000 Vukovar

E-MAIL ADRESA
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

WEB ADRESA
www.os-abauera-vu.skole.hr

TELEFONI
Ravnatelj
032/413-146 (lok. 4)
098/467-562

Tajništvo
Tel: 032/414-649 (lok. 2)
Fax:032/414-930

Pedagog: Ivana Drakšić
032/414-648
091/765-6880

 


 


Osnovna škola
Siniše Glavaševića

Ravnateljica
Slavica Mišić

ADRESA
Dr. Ante Starčevića 5,
32010 Vukovar

E-MAIL ADRESA
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

WEB ADRESA
www.os-sinise-glavasevica-vu.skole.hr

TELEFONI
Ravnateljica
032/422-847

Tajništvo
032/422-848;
fax: 421-135

Pedagog
032/422-848

 


Osnovna škola
Josipa Matoša

Ravnateljica
MIRELA POSARIĆ,  prof. defektolog.

ADRESA
Petra Preradovića 40,
32000 Vukovar

E-MAIL ADRESA
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

WEB ADRESA
www.os-jmatosa-vu.skole.hr

TELEFONI
Ravnateljica
032/413-822
098 9396 588

Tajništvo
032/416-837
Fax. 032/414-994

Pedagog
032/416-837

 


 


Osnovna škola
Mitnica

Ravnateljica
Dubravka Lemac, prof.

 

ADRESA
Fruškogorska 2,
32000 Vukovar

E-MAIL ADRESA
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

WEB ADRESA
www.os-mitnica-vu.skole.hr

TELEFONI
Ravnateljica
032/412-914

Tajništvo
032/410-501
Fax. 032/412-913

Pedagog
032/410-501

 


 


Osnovna škola
Dragutina Tadijanovića

Ravnateljica
Lidija Miletić

ADRESA
204. vukovarske brigade 24/A, 32000 Vukovar

E-MAIL ADRESA
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

WEB ADRESA
www.os-dtadijanovica-vu.skole.hr

TELEFONI
Centrala:
032/441-319
032/450-306
Fax:032/443-033


Ravnateljica:
098/757-205

Tajništvo:
099/319-5622

 


 


Osnovna škola
Blage Zadre

Ravnateljica
Anica Špoljarić

ADRESA
Marka Marulića 2,
32010 Vukovar

E-MAIL ADRESA
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

WEB ADRESA
www.os-blage-zadre-vu.skole.hr

TELEFONI
Ravnateljica
032/427-814
091/3242-781

Tajništvo
032/425-728
fax: 032/427-816

Pedagog
032/427-866

 

Srednje škole

 


Ekonomska škola Vukovar

Ravnatelj
Ivan Szabo, prof.

ADRESA
Stjepana Filipovića 6,
32010 Vukovar

E-MAIL ADRESA
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

WEB ADRESA
www.ss-ekonomska-vu.skole.hr

TELEFONI
Ravnatelj
032/423-304

Tajništvo
032/423-019
Fax:032/421-032

Pedagog
032/423-305

 


 


Gimnazija Vukovar

Ravnatelj
Davor Šijanović, prof.

ADRESA
Šamac 2,
32000 Vukovar

E-MAIL ADRESA
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

WEB ADRESA
www.gimnazija-vukovar.skole.hr

TELEFONI
Ravnatelj
032/413-953

Tajništvo
Tel./fax. 032/413-338

Pedagog
032/413-338

 


 


Strukovna škola
Vukovar

Ravnatelj
dr.sc. Vladimir Matić, prof.

ADRESA
Domovinskog rata 58,
32010 Vukovar

E-MAIL ADRESA
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

WEB ADRESA
www.ss-strukovna-vu.skole.hr

TELEFONI
Ravnatelj
032/424-970

Tajništvo
032/424-970
Fax: 032/424-971

Pedagog
032/424-973

 


 


Tehnička škola
Nikole Tesle Vukovar

Ravnatelj
Đorđe Lukić, prof.

ADRESA
Blage Zadre 4,
32010 Vukovar

E-MAIL ADRESA
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

WEB ADRESA
www.ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr

TELEFONI
Ravnatelj
032/423-025
098/9071-215

Tajništvo
Tel./fax. 032/423-025

 

Visoko obrazovanje

 


Veleučilište
Lavoslav Ružička
u Vukovaru

v.d. Dekanica
mr.sc. Sandra Mrvica Mađarac

ADRESA
Županijska 50,
32000 Vukovar

E-MAIL ADRESA
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

WEB ADRESA
www.vevu.hr

TELEFONI
Centrala
032/444-688

Dekanat
032/444-695

Fax
032/444-686

 

Učenički dom

 


Dom učenika
Vukovar

Ravnatelj
Darko Dimić, univ. spec. agr.

ADRESA
Kralja Zvonimira 1,
32010 Vukovar

E-MAIL ADRESA
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

TELEFONI
Ravnatelj
032/424-808

Tajništvo
Tel. i fax. 032/424-808

Računovodstvo
032/424-809

Pedagog
032/424-862