ADRESA Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar
MB:
OIB:
IBAN:
2974142
50041264710
HR7525000091851800005
UREDOVNO VRIJEME ponedjeljak - petak 7 - 15 sati
RAD SA STRANKAMA ponedjeljak - petak 8 - 14 sati
pauza 11 - 11:30 sati